• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

اصفهان،اصفهان

خیابان امام خمینی روبروی کارخانه رحیم زاده کوچه چهلستون شماره ۱۳۴کارگاه ریخته گری شریعت

درخواست مشاوره

گروه صنعتی جهان فواره با 25 سال تجربه در ضمینه تولبد انواع اب نما میتواند بهترین انتخاب شما برای مشاوره و خرید اب نما باشد

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

1175 906 913 (98+)

ساعت کاری

کارشناسان مجرب ما در 24 ساعت شبانه روز اماده به خدمت گزاری شماست

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

اصفهان،اصفهان

خیابان امام خمینی روبروی کارخانه رحیم زاده کوچه چهلستون شماره ۱۳۴کارگاه ریخته گری شریعت

درخواست مشاوره

گروه صنعتی جهان فواره با 25 سال تجربه در ضمینه تولبد انواع اب نما میتواند بهترین انتخاب شما برای مشاوره و خرید اب نما باشد

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

1175 906 913 (98+)

ساعت کاری

کارشناسان مجرب ما در 24 ساعت شبانه روز اماده به خدمت گزاری شماست

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر

۶ راه *عالی برای تولید آبنما در اصفهان که باید رعایت کنید!

نویسنده dr_rafizadeh دسته بندی تولید آبنما در اصفهان

۲۵

فروردین
۱۴۰۱

تولید آبنما در اصفهان در حالی که لغزش مرز دانه با بارش محلول (GBS) معمولاً با درجه کم CPO و دانه‌های معادل فراوان بدون زیرساخت همراه است (شلدر و اورای، ۲۰۰۷)، تبلور مجدد دینامیکی با خزش نابجایی با تنوع زیادی از غنای زیرساختی معمول است. غلات و CPO به خوبی توسعه یافته (Passchier and Trouw, 2005).

عنوان مقاله تولید آبنما سنگی لابی در اصفهان
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات ۹۰۰ كلمه
زمان مطالعه ۹ دقيقه

فهرست مطالب

اندازه تولید آبنما در شهر اصفهان دانه نمونه ها توسط دو مکانیسم?

که نابجایی با خزش تطبیق داده شده با خزش پویایی و تغییر?

(شلدر و اورای، ۲۰۰۵) یا تولید آبنما در شهر  اصفهان با هجوم آب شهاب?

درک کنیم تولید آبنما در شهر اصفهان و شناسایی کنیم که چه ?

فهرست تصاویر

تولید آبنما در شهر اصفهان   ۱

تولید آبنما سنگی در اصفهان   ۲

اندازه تولید آبنما در اصفهان دانه نمونه ها توسط دو مکانیسم?

تغییر شکل رقابتی در طول تبلور مجدد دینامیکی کنترل می شود: چرخش زیردانه (SGR) و مهاجرت مرز دانه (GBM) تبلور مجدد. SGR تمایل به کاهش جهان فواره  متوسط ​​اندازه دانه ها دارد و با جهت گیری نادرست زیردانه های.تولید آبنما در شهر اصفهان   ۱ را نشان می دهد.

 • حاشیه ای از هسته پورفیروکلاست ها و فعالیت غالب آن با اندازه مشابه زیردانه ها و دانه های جدید مجاور در
 • ماتریس مشخص می شود (Halfpenny et al., 2004). در مقابل، GBM به تولید آبنما در اصفهان طور کلی اندازه دانه‌های سنگدانه‌های
 • تبلور مجدد دینامیکی را افزایش می‌دهد. تبلور مجدد GBM در ترکیب با SGR همچنین می تواند منجر به کاهش

اندازه دانه شود، اما صرف نظر از اندازه زیردانه  jahanfavare  های توسعه یافته در پورفیروکلاست ها (Passchier and Trouw, 2005).مطالعات قبلی (Talbot and Rogers, 1980; Urai et al., 1986b; Schléder and Urai, 2007; Urai and Spiers, 2007; Schoenherr et al., 2009) نشان می دهد.

 که نابجایی با خزش تطبیق داده شده با خزش پویایی و تغییر?

دینامیک ایجاد می کند. رئولوژی اکستروژن های نمک فعال را کنترل می کند. قوانین خزش مختلفی در دسترس هستند (مانند کارتر و همکاران، ۱۹۹۳ و اسپایرز و همکاران، ۱۹۹۰) برای توصیف  تولید آبنما سنگی لابی در اصفهان  مکانیسم های تغییر شکل خاص.

 تولید آبنما در اصفهان | تولید آبنما سنگی کوچک در اصفهان | جهان فواره | jahanfavare

تولید آبنما در اصفهان | تولید آبنما سنگی کوچک در اصفهان | جهان فواره | jahanfavare

تولید آبنما در اصفهان   ۱

 1. با این حال، جریان نمک با یک معادله خزش چند مکانیزمی و نقشه تغییر شکل سنگ نمک به بهترین شکل
 2. توصیف می‌شود، که قوانین جریان را برای مکانیسم‌های تغییر شکل مختلف ترکیب می‌کند (اسپیرز و کارتر، ۱۹۹۸)
 3. و نشان می‌دهد که در شرایط طبیعی جریان یا با صعود اتفاق تولید آبنما در اصفهان می‌افتد. خزش نابجایی کنترل شده و/یا محلول فشار

بسته به اندازه دانه (شلدر، ۲۰۰۶؛ اورای و همکاران، ۱۹۸۶b، ۲۰۰۸). فعالیت این تولیدی آبنما در تهران و اصفهان  مکانیسم‌های تغییر شکل نیز به شدت توسط سیال بین دانه‌ای (اورای و اسپایر، ۲۰۰۷)، که در طول رسوب آن در توده نمک گنجانده شده است.

 (شلدر و اورای، ۲۰۰۵) یا تولید آبنما در اصفهان با هجوم آب شهاب?

‌سنگ به نمک اکستروژن تقویت می‌شود. که همراه با دانه های کوچک شرایط مناسبی را برای خزش محلول-رسوب غالب و تسریع جریان نمک در یخچال های نمکی  جهان فواره فراهم می کند (Jackson, 1985; Urai, 1987).  تولید آبنما سنگی کوچک در اصفهان   ۲ را نشان می دهد.

 • در مقابل، برای اندازه دانه نسبتا بزرگ ازشلدر و اورای (۲۰۰۷) پیشنهاد کردند که جریان نمک در اکستروژن سنگ نمک
 • سوم در فلات Eyvanekey ناهمگن است و عمدتاً توسط چندین ناحیه برشی میلونیتی تطبیق داده می شود، جایی
 • که نمک منحصراً توسط محلول-بارش تغییر شکل می دهد (خزش و ریزش دانه ها). GBS) در اندازه دانه ۰.۶ میلی

متر، در حالی که در پروتومیلونیت های بین مناطق برشی با اندازه دانه ۲e6 میلی متر، نمک با ترکیب نابجایی و محلول-رسوب با GBS تغییر شکل داد. شونهر و همکاران (۲۰۰۹) گزارش داد که ریزساختار نمک سنگ .

دیاپیرهای سوراخ ‌کننده سطحی نمک آرا در عمان، ریزساختار?

های خزشی نابجایی منشأ گرفته از دیاپیر را ثبت می‌کند. ساقه با  تولید آبنما سنگی ویلایی در اصفهان  تبلور مجدد و خزش محلول-رسوب که باعث رشد استاتیک دانه های  jahanfavare  جدید و ریزساختارهای فیبری می شود. این نمک همچنین حاوی منافذ دراز موازی با محورهای.

 1. بلند دانه‌ها است که ما آن‌ها را به‌عنوان مناطقی از آب‌شویی نمک توسط آب‌های شهاب‌سنگ تفسیر می‌کنیم
 2. (شکل ۸ را در Schoenherr و همکاران، ۲۰۰۹ ببینید).این تولید آبنما در اصفهان مقاله یک مطالعه ریزساختاری دقیق از نمونه های نمک
 3. جمع آوری شده از چشمه نمک فعال قم کوه در ایران مرکزی را ارائه می دهد (تالبات و آفتابی، ۲۰۰۴؛ شلدر، ۲۰۰۶).

هدف ما تشخیص مکانیسم‌های تغییر شکل خاص فعال در موقعیت‌های  تولیدی آبنما در تهران و اصفهان  توپوگرافی مختلف یک اکستروژن نمک بالغ و فعال (به ترتیب قسمت‌های بالا، میانی و انتهایی چشمه) است تا سهم نسبی آنها در جریان سنگ نمک را.

 تولید آبنما در اصفهان | تولید آبنما سنگی کوچک در اصفهان | جهان فواره | jahanfavare

تولید آبنما در اصفهان | تولید آبنما سنگی کوچک در اصفهان | جهان فواره | jahanfavare

تولید آبنما سنگی کوچک در اصفهان   ۲

 درک کنیم تولید آبنما در اصفهان و شناسایی کنیم که چه ?

فرآیندهایی کنترل می‌شوند. سوئیچ پیش‌بینی‌شده مکانیسم‌های تغییر شکل در سیستم‌های نمک اکستروژن (Urai et al., 1986b). مطالعه ما بر اساس آنالیز ریزساختاری مقاطع  تولید آبنما سنگی ویلایی در اصفهان  نازک آبی از سنگ نمک تزئین شده با.

 • تابش گاما، تجزیه کمی ریزساختارها و اندازه‌گیری‌های CPO (جهت ترجیحی کریستالی) با استفاده از EBSD
 • است.جنوب گسترش می یابد (شکل ۱؛ گانسر، ۱۹۶۰؛ تالبوت و آفتابی، ۲۰۰۴). الگوی سطحی پیچیده لایه‌بندی نمک،
 • تکرار چندباره چینه‌نویسی اولیه نمک توسط چین‌ها و چندین فاز تغییر تولید آبنما در اصفهان شکل را منعکس می‌کند (شکل ۱؛ تالبوت و

آفتابی، ۲۰۰۴). نمک سنگی در سرتاسر فواره?

متعلق به سازند قرمز رنگی رنگارنگ سن.

میوسن پایین است و از هالیت با انیدریت?

گاومیش جزئی و ردی از خاک رس قرمز و خاکستر .

آتشفشانی سبز تشکیل شده است. نمک سفید سازند?

قرمز پایین (الیگوسن پایین) به صورت محلی در قاعده نمک آلوکتون وجود دارد (تالبات و آفتابی، ۲۰۰۴).

درج نظر